Terminy Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

Najważniejsze terminy XI edycji Konkursu Świetlik

ZAPISY DO KONKURSU I TERMIN UISZCZENIA OPŁATY: do 14 lutego 2018 r. 

OGŁOSZENIE DOŚWIADCZEŃ KONKURSOWYCH: 16 stycznia 2018 r.

WYSYŁKA TESTÓW: 5 marca 2018 r.

KONKURS: 13 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE TESTÓW NA WWW: 15 marca 2018 r. 

OGŁOSZENIE KLUCZY NA WWW: 27 marca 2018 r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 15 maja 2018 r. 

REKLAMACJE I POTWIERDZENIE DANYCH UCZESTNIKÓW DO DRUKU DYPLOMÓW: 15 maja - 21 maja 2018 r. 

WYSYŁKA NAGRÓD: 29 maja - 18 czerwca 2018 r. 2