Terminy Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

Najważniejsze terminy XII edycji Konkursu Świetlik

ZAPISY DO KONKURSU: do 7 lutego 2020 r. 

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY: do 21 lutego 2020 r. 

OGŁOSZENIE DOŚWIADCZEŃ KONKURSOWYCH: 21 stycznia 2020 r.

WYSYŁKA TESTÓW: 9 marca 2020 r.

KONKURS: dokładny termin zostanie ustalony. Proponowany termin konkursu to 31 marca 2020 r. 

OGŁOSZENIE TESTÓW NA WWW: 

OGŁOSZENIE KLUCZY NA WWW: 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

REKLAMACJE I POTWIERDZENIE DANYCH UCZESTNIKÓW DO DRUKU DYPLOMÓW: 

WYSYŁKA NAGRÓD: