Doświadczenia Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

Doświadczenia konkursowe edycji 2009 - 2018

Klasa 1    Klasa 2    Klasa 3    Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7

                     D2_09          D3_09         D4_09         D5_09          D6_09

                     D2_10          D3_10         D4_10         D5_10          D6_10

   D1_11         D2_11           D3_11         D4_11         D5_11          D6_11

   D1_12         D2_12          D3_12         D4_12         D5_12          D6_12

   D1_13         D2_13          D3_13         D4_13         D5_13          D6_13

   D1_14         D2_14          D3_14         D4_14         D5_14          D6_14

   D1_15         D2_15          D3_15         D4_15         D5_15          D6_15 

   D1_16         D2_16          D3_16         D4_16         D5_16          D6_16

   D1_17         D2_17          D3_17         D4_17         D5_17          D6_17

   D1_18        D2_18          D3_18         D4_18         D5_18          D6_18         D7_18

                     D2_d1          D3_d1         D4_d1         D5_d1          D6_d1

                     D2_d2          D3_d2         D4_d2         D5_d2          D6_d2

                     D2_d3          D3_d3         D4_d3         D5_d3          D6_d3

                     D2_d4          D3_d4         D4_d4         D5_d4          D6_d4

                     D2_d5          D3_d5         D4_d5         D5_d5          D6_d5     

                                              D3_d6         D4_d6         D5_d6          D6_d6

                                                           D4_d7         D5_d7          D6_d7

                                                           D4_d8                            D6_d8

                                                                                                D6_d9     

                                                                                                D6_d10